Najlepsi z najlepszych 4.0

Jesteś ponadprzeciętnym studentem? Masz wiele zainteresowań? A może masz już pomysł na własny projekt badawczy? Weź udział w programie „Najlepsi z najlepszych! 4.0”! Otrzymasz dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki możesz także przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

Co zyskasz

  • dofinansowanie, które umożliwi Ci większe zaangażowanie w inicjatywy naukowe
  • realizację swojego pomysłu
  • doświadczenie w pisaniu projektów
  • uczestnictwo w konkursach, zawodach i konferencjach międzynarodowych
  • materiały i usługi niezbędne do zrealizowania projektu

 

Ile możesz zyskać

  • 80 tys. zł – w przypadku udziału jednego studenta
  • 320 tys. zł – w przypadku zespołu studentów

 

Oferty można składać do 15 marca 2021 r. Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Przedsięwzięcia muszą być zrealizowane do 31 stycznia 2022 r. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 11 miesięcy.

Czytaj więcej >>>