Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

Ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą̨ prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronione w roku akademickim 2019/2020.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę̨ związaną z Bydgoszczą̨ i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Karta zgłoszeniowa
List
Ogłoszenie
Oświadczenie autora i uczelni