Komunikat Rektora ws. ważności elektronicznych legitymacji

Drodzy Studenci,

poniżej publikujemy komunikat Rektora nr K.0211.17.2021 w sprawie: ważności legitymacji studentów, doktorantów i pracowników.

„W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 363) w terminie do 14 października 2021 r. musi zostać przedłużona ważność legitymacji studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich (…) „

Tekst komunikatu można znaleźć TUTAJ.