Informacja dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Drodzy Studenci,

Centrum Obsługi Studenta odpowiada za obsługę administracyjną studentów i absolwentów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów.

W Centrum Obsługi Studenta można m.in.:

otrzymać zaświadczenie o statusie studenta,

zgłosić zmiany dotyczące danych osobowych,

złożyć wniosek o duplikat lub wymianę legitymacji studenckiej,

otrzymać wykaz średnich ocen dla celów socjalnych,

złożyć podanie o: indywidualną organizację studiów (IOS), egzamin komisyjny, zmianę trybu studiów, wpis warunkowy, powtarzanie semestru/roku, zmianę promotora, urlop;

uzyskać informację o decyzji podjętej przez Dyrektora Instytutu w przypadku złożenia podania,

załatwić wszystkie sprawy związane z realizacją wznowień i przeniesień,

złożyć pracę dyplomową,

odebrać dyplom i suplement

W przypadku rezygnacji ze studiów student zobowiązany jest do złożenia rezygnacji
w formie pisemnej.

Zaleca się, aby Studenci studiów niestacjonarnych, złożyli rezygnację w formie pisemnej, przed upływem terminu płatności raty.

Wszystkie podania, wnioski i prośby skierowane do Dyrekcji Instytutów studenci składają osobiście (lub przesyłają drogą mailową) w Centrum Obsługi Studenta do osoby odpowiadającej za obsługę kierunku. Wzory podań znajdują się na stronie internetowej: https://cos.up.krakow.pl w zakładce wzory druków.

W przypadku korespondencji e-mail należy obowiązkowo umieścić w tytule kierunek i formę studiów.

Podejmowanie kontaktu z Centrum Obsługi Studenta wyłącznie ze studenckich adresów
e-mailowych (Wirtualna Uczelnia).

Zaleca się, aby wszystkie bieżące sprawy załatwiane były drogą elektroniczną lub telefonicznie bez konieczności wizyt osobistych na Uczelni. Przyjmowanie stron zalecane po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty w godz.:

poniedziałek 10:00-13:00

wtorek 10:00-13:00

środa 10:00-13:00

czwartek 10:00-13:00

piątek 11:00-15:00

W sprawach związanych z harmonogramami studiów, podziałem na grupy, dyżurami nauczycieli akademickich należy kontaktować się z jednostką prowadzącą kształcenie na danym kierunku.

Przydatne linki:

Centrum Obsługi Studenta – https://cos.up.krakow.pl/

Finanse – w sprawach dotyczących finansów, wystawiania faktur, windykacji  prosimy o kontakt wyłącznie pod adresem mailowym – student-finanse@up.krakow.pl

Przedłużanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich – piotr.bronka@up.krakow.pl
pok. 50 tel. 12 662 6398

Dział Spraw Studenckich i Karier (sprawy socjalne, stypendia, akademikistypendia@up.krakow.pl,
tel. 12 662 6039/40

Centrum Języków Obcych – cjo@up.krakow.pl pok. 463, tel. 12 662 6358

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych – https://bon.up.krakow.pl/

Problemy związane z Wirtualną Uczelnią, pocztą elektroniczną, logowaniem do systemów, aplikacjami uczelnianymi (mlegitymacje, dyplomowanie) zgłaszamy wyłącznie drogą elektroniczną na adres – pomoc@up.krakow.pl