Rekrutacja MOOC II edycja – do 31 grudnia 2021 r.

UZUPEŁNIJ SWOJE CV! 

DARMOWE, CERTYFIKOWANE KURSY!

POSZERZ SWOJE KOMPETENCJE!

UCZ SIĘ W SWOIM TEMPIE … W DOWOLNYM MIEJSCU I CZASIE!

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie – zapewne masz sporo zajęć w ramach swoich studiów, jednakże skorzystaj z możliwości poszerzenia swojej wiedzy i nabywania nowych kompetencji w Uniwersytecie Pedagogicznym i weź udział w II edycji kursów MOOC!

Dla wszystkich studiujących w Uniwersytecie Pedagogicznym na studiach I stopnia,  II stopnia,  oraz jednolitych magisterskich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, proponujemy udział w jednym ze zdalnych, darmowych, certyfikowanych kursów:

(około 14 godzin)

Kursy te pozwolą na rozwinięcie Twoich kompetencji, które przydadzą się nie tylko w dalszej pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym. Kursy też stanowią szansę na rozszerzenie Waszych wiadomości i umiejętności z przedmiotów nie będących podstawowym kierunkiem studiów. Kursy są realizowane w formie zdalnej, asynchronicznej (pracujecie Państwo w wybranym przez Was czasie), na platformie Navoica.pl i współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.  „Chcieć to MOOC – Rozszerzenie oferty edukacyjnej UP w zakresie zdalnego kształcenia”.  Po spełnieniu wymagań i ukończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie w formie elektronicznej wygenerowane na platformie Navoica oraz drukowany Certyfikat wystawiony przez Uniwersytet Pedagogiczny.

Każdy z kursów zostanie uruchomiony po zebraniu grupy 40 osób.  Czekamy na Twój udział.

Aby wziąć udział w kursie złóż do dnia 31 grudnia 2021 wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w Kancelarii Uczelni (przy wejściu głównym) lub wyślij pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem „rekrutacja MOOC”.

Niezbędne dokumenty znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości oraz na stronie projektu: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/chciec-to-mooc-rozszerzenie-oferty-edukacyjnej-up-w-zakresie-zdalnego-ksztalcenia/rekrutacja-do-projektu/

Pamiętaj o dołączeniu kserokopii legitymacji studenckiej

Formularz zgłoszeniowy