GODZINY PRZYJĘĆ/KONTAKT

Szanowni Studenci,

W związku z dużą ilością osób, które na co dzień obsługuje Centrum i związane z tym  zagrożenie  koronawirusem COVID-19, w celu załatwienia spraw zaleca się, aby wszystkie bieżące sprawy załatwiane były drogą elektroniczną (cos@up.krakow.pl) lub telefonicznie bez konieczności wizyt osobistych na Uczelni. Z uwagi na bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o dostosowanie się do zaleceń.

 

Pracownicy Centrum Obsługi Studenta pełnią dyżury stacjonarne w wyznaczonych terminach i godzinach.

W dniu 2 kwietnia 2021 r. Centrum Obsługi Studenta – nieczynne.

W okresie 6-9 kwietnia 2021 r.zapraszamy w godzinach 10:00-13:00

po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek w godz.: 10:00-14:00

wtorek w godz.: 10:00-14:00

środa w godz.: 10:00-14:00

czwartek w godz.: 10:00-14:00

piątek w godz.: 11:00-15:00

 

Studia stacjonarne/niestacjonarne (budynek przy ul. Podchorążych 2)

Kierunek Rodzaj
studiów
 Budynek przy ul. Podchorążych 2
Administracja studia I stopnia
studia II stopni
Karolina Depta-Skowronek
pok. 139, tel. 12 662 74 74
e-mail: karolina.depta-skowronek@up.krakow.pl
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia społeczna
Stosunki międzynarodowe
studia I stopnia
studia II stopnia
Katarzyna Żurek
pok. 139, tel. 12 662 74 74
e-mail: katarzyna.zurek@up.krakow.pl
Etyka – mediacje i negocjacje
Kognitywistyka
Historia
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Polityka społeczna
studia I stopnia
studia II stopnia
Joanna Kowalska
pok. 144, tel. 12 662 64 14
e-mail: joanna.kowalska@up.krakow.pl
Filologia angielska
Filologia germańska
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia stacjonarne
Małgorzata Michniak-Guzik,
pok. 143, tel. 12 662 64 17
e-mail: malgorzata.michniak-guzik@up.krakow.pl
Filologia polska
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Architektura informacji
studia I stopnia
studia II stopnia
studia stacjonarne
Małgorzata Magiera
pok. 143, tel. 12 662 64 17
e-mail: malgorzata.magiera@up.krakow.pl
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia hiszpańska
Filologia włoska
studia I stopnia
studia II stopnia
studia stacjonarne
Kinga Jaworska
pok. 144, tel. 12 662 64 14
e-mail: kinga.jaworska@up.krakow.pl
Filologia angielska
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Architektura informacji
studia I stopnia
studia II stopnia
studia niestacjonarne
Katarzyna Suder-Janiczek
pok. 145, tel. 12 662 61 12
e-mail: katarzyna.suder-janiczek@up.krakow.pl
Filologia polska
Filologia germańska
studia I stopnia
studia I stopnia
studia niestacjonarne
Agnieszka Michniak-Kolosek
pok. 145, tel. 12 662 61 12
e-mail: agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl
Filozofia
Socjologia
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
studia I stopnia
studia II stopnia             
Marta Kucharczyk
pok. 141, tel. 12 662 74 73
e-mail: marta.kucharczyk@up.krakow.pl
Prawo
Politologia
studia jednolite magisterskie
studia I stopnia
studia II stopnia
Illona Czuła
pok.141, tel. 12 662 74 73
e-mail: illona.czula@up.krakow.pl
Psychologia studia jednolite magisterskie Małgorzata Grudnik
pok. 128, tel. 12 662 74 71
e-mail: malgorzata.grudnik@up.krakow.pl
Turystyka i rekreacja studia I stopnia
studia II stopnia
Halina Łabuz
pok. 146, tel. 12 662 61 02
e-mail: halina.labuz@up.krakow.pl
Art & design
Design
Grafika
Komunikacja wizualna
Wzornictwo
Animacja kultury w przestrzeni społecznej
Malarstwo
Sztuka i edukacja
Digital design
Sztuka i media
Sztuka współczesna
studia I stopnia
studia II stopnia
Jolanta Dudek
pok. 139, tel. 12 662 61 03
e-mail: jolanta.dudek@up.krakow.pl
Bioinformatyka
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Biologia
Odnowa biologiczna
Ochrona środowiska
studia I stopnia
studia II stopnia
Anna Drożdż
pok. 128, tel. 12 662 61 01
e-mail: anna.drozdz@up.krakow.pl
Inżynieria bezpieczeństwa
Edukacja techniczno-informatyczna
studia I stopnia
studia II stopnia
Katarzyna Suder-Janiczek
pok. 145, tel. 12 662 61 12
e-mail: katarzyna.suder-janiczek@up.krakow.pl
Matematyka
Fizyka

 
studia I stopnia
studia II stopnia
Agnieszka Michniak-Kolosek
pok. 145, tel. 12 662 61 12
e-mail: agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl
Informatyka studia I stopnia
studia II stopnia
Anna Kowalska
pok. 146, tel. 12 662 64 11
e-mail: anna.kowalska@up.krakow.pl

 

Studia stacjonarne/niestacjonarne (budynek przy ul. Ingardena 4)

Kierunek Rodzaj studiów Budynek przy ul. Ingardena 4
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo zdrowotne
studia I stopnia
studia II stopnia

Agnieszka Gawęda

pok. 4N, tel. 12 662 61 07
e-mail: agnieszka.gaweda@up.krakow.pl

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia jednolite magisterskie

studia I stopnia
studia II stopnia

Ewa Pacholczak

pok. 3N, tel. 12 662 61 09
e-mail: ewa.pacholczak@up.krakow.pl

Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie
studia I stopnia
studia II stopnia

Marzena Malinowska-Sułek

pok. 2N, tel. 12 662 61 10
e-mail: marzena.malinowska-sulek@up.krakow.pl

Pedagogika specjalna

Zarządzanie w służbach społecznych

 

studia jednolite magisterskie
studia I stopnia
studia II stopnia

Magdalena Frączek

pok. 2N, tel. 12 662 61 10
e-mail: magdalena.fraczek@up.krakow.pl

Praca socjalna
Pedagogika
studia I stopnia
studia II stopnia

Barbara  Stanisz-Guzik

pok. 3N, tel. 12 662 61 09
e-mail:  barbara.stanisz-guzik@up.krakow.pl