GODZINY PRZYJĘĆ/KONTAKT

Szanowni Studenci,

W związku z dużą ilością osób, które na co dzień obsługuje Centrum i związane z tym  zagrożenie  koronawirusem COVID-19, w celu załatwienia spraw zaleca się, aby wszystkie bieżące sprawy załatwiane były drogą elektroniczną lub telefonicznie bez konieczności wizyt osobistych na Uczelni. Z uwagi na bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o dostosowanie się do zaleceń.

 

Pracownicy Centrum Obsługi Studenta pełnią dyżury stacjonarne w wyznaczonych terminach i godzinach.

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek w godz.: 10:00-13:00

wtorek w godz.: 10:00-13:00

środa w godz.: 10:00-13:00

czwartek w godz.: 10:00-13:00

piątek (29.10.2021 r.) w godz.: 10:00-12:00

 

wtorek dnia 2.11.2021 r.

nieczynne

 

 

Przedłużanie ważności legitymacji studenckich, doktoranckich, pracowniczych – pokój 50

poniedziałek – piątek

w godz.: 09:00-13:00

piątek dnia 29.10.2021 r.

w godz.: 9:00-12:00

wtorek dnia 2.11.2021 r.

nieczynne

 

 

 

 

Studia stacjonarne/niestacjonarne (budynek przy ul. Podchorążych 2)

Kierunek Rodzaj
studiów
 Budynek przy ul. Podchorążych 2

Administracja

Sztuka i media
Sztuka współczesna
Digital Design

studia I stopnia
studia II stopnia
Karolina Depta-Skowronek
pok. 139, tel. 12 662 74 74
e-mail: karolina.depta-skowronek@up.krakow.pl
Ekonomia społeczna
Stosunki międzynarodowe
Grafika
Komunikacja wizualna
studia I stopnia
studia II stopnia
Katarzyna Żurek
pok. 139, tel. 12 662 74 74
e-mail: katarzyna.zurek@up.krakow.pl
Etyka – mediacje i negocjacje
Kognitywistyka
Historia
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Polityka społeczna
studia I stopnia
studia II stopnia
Joanna Kowalska
pok. 144, tel. 12 662 64 14
e-mail: joanna.kowalska@up.krakow.pl
Filologia angielska
Filologia germańska
studia I stopnia
studia II stopnia
studia stacjonarne
Bartosz Żak
pok. 143, tel. 12 662 64 17
e-mail: bartosz.zak@up.krakow.pl
Filologia polska
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachLogopediaKulturoznawstwo i wiedza o mediach
studia I stopnia
studia II stopnia
Małgorzata Magiera
pok. 143, tel. 12 662 64 17
e-mail: malgorzata.magiera@up.krakow.pl
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia hiszpańska
Filologia włoska
studia I stopnia
studia II stopnia
studia stacjonarne
Magdalena Frączek
pok. 144, tel. 12 662 64 14
email:magdalena.fraczek@up.krakow.pl
Psychologia i biologia zwierząt studia jednolite magisterskie

Agnieszka Michniak-Kolosek
pok. 145, tel. 12 662 61 12
e-mail: agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl
Filologia polska
Filologia germańska
studia I stopnia
studia I stopnia
studia niestacjonarne
Agnieszka Michniak-Kolosek
pok. 145, tel. 12 662 61 12
e-mail: agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl
Filozofia
Socjologia
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Malarstwo
Sztuka i edukacja
studia I stopnia
studia II stopnia             
Marta Kucharczyk
pok. 141, tel. 12 662 74 73
e-mail: marta.kucharczyk@up.krakow.pl
Prawo
Politologia
Art&Design
Design
studia jednolite magisterskie
studia I stopnia
studia II stopnia
Illona Czuła
pok.141, tel. 12 662 74 73
e-mail: illona.czula@up.krakow.pl
Psychologia studia jednolite magisterskie Małgorzata Grudnik
pok. 128, tel. 12 662 74 71
e-mail: malgorzata.grudnik@up.krakow.pl
Filologia angielska studia I stopnia
studia I stopnia
studia niestacjonarne
Szymon Bieleń
pok. 140, tel. 12 662 61 03
e-mail: szymon.bielen@up.krakow.pl

 

Turystyka i rekreacja

 

 

studia I stopnia
studia II stopnia
Szymon Bieleń
pok. 140, tel. 12 662 61 03
e-mail: szymon.bielen@up.krakow.pl
Bioinformatyka
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Biologia
Ochrona środowiska
studia I stopnia
studia II stopnia
Anna Drożdż
pok. 128, tel. 12 662 61 01
e-mail: anna.drozdz@up.krakow.pl
Inżynieria bezpieczeństwa
Edukacja techniczno-informatyczna
studia I stopnia
studia II stopnia
Katarzyna Suder-Janiczek
pok. 146, tel. 12 662 61 12
e-mail: katarzyna.suder-janiczek@up.krakow.pl
Matematyka
Fizyka

 
studia I stopnia
studia II stopnia
Agnieszka Michniak-Kolosek
pok. 145, tel. 12 662 61 12
e-mail: agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl

Informatyka

Architektura informacji

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

 

studia I stopnia
studia II stopnia
Anna Kowalska
pok. 145, tel. 12 662 64 11
e-mail: anna.kowalska@up.krakow.pl

 

Studia stacjonarne/niestacjonarne (budynek przy ul. Ingardena 4)

Kierunek Rodzaj studiów Budynek przy ul. Ingardena 4
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo zdrowotne
Bezpieczeństwo międzynarodowe
studia I stopnia
studia II stopnia

Agnieszka Gawęda

pok. 4N, tel. 12 662 61 07
e-mail: agnieszka.gaweda@up.krakow.pl

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia jednolite magisterskie

studia I stopnia
studia II stopnia

Ewa Pacholczak

pok. 3N, tel. 12 662 61 09
e-mail: ewa.pacholczak@up.krakow.pl

Pedagogika specjalna

Zarządzanie w służbach społecznych

studia jednolite magisterskie
studia I stopnia
studia II stopnia

Ewa Pacholczak / Barbara Stanisz-Guzik

pok. 3N, tel. 12 662 61 09
e-mail: ewa.pacholczak@up.krakow.pl

pok.3N, tel.12 662 61 09
barbara.stanisz-guzik@up.krakow.pl

Praca socjalna
Pedagogika
studia I stopnia
studia II stopnia

Barbara  Stanisz-Guzik

pok. 3N, tel. 12 662 61 09
e-mail:  barbara.stanisz-guzik@up.krakow.pl