KIERUNKI STUDIÓW

Administracja
Animacja kultury w przestrzeni społecznej
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Architektura Informacji
Art & design
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo zdrowotne
Bioinformatyka
Biologia
Design
Digital design
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia społeczna
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia
Filologia angielska

Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia romańska z językiem angielskim
Filologia romańska z językiem hiszpańskim
Filologia romańska z językiem rosyjskim
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska z językiem francuskim
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Inżyniera bezpieczeństwa
Kognitywistyka
Komunikacja wizualna
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Ochrona środowiska
Odnowa biologiczna
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i szkolna
Pedagogika specjalna
Politologia
Polityka społeczna
Prawo
Praca socjalna
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Wzornictwo
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Sztuka i edukacja
Sztuka i media
Sztuka współczesna
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie w służbach społecznych