Organizacja roku

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Wszelkie informacje dotyczące organizacji roku akademickiego są regulowane Decyzją Rektora Nr R/D.0201-14/2020 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 czerwca 2020 roku. Decyzja Nr R/D.0201-14/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Organizację roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu, a zimowa sesja egzaminacyjna ma zakończyć się nie później niż 7 lutego 2021 roku, natomiast poprawkowa sesja egzaminacyjna – nie później niż 21 lutego 2021 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.