Studia podyplomowe

OPŁATY

Rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-106/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/21.

Kierunki studiów podyplomowych:

 • Administracja samorządowa

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Małgorzata Kmak
e-mail: malgorzata.kmak@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Sekretariat:
pok. 236,tel. 12/ 662-64-46,
e-mail: inpa@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Karolina Depta-Skowronek
pok. 139, tel. 12 662 74 74
e-mail: karolina.depta-skowronek@up.krakow.pl

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Instytut Historii i Archiwistyki

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Bartosz Drzewiecki
e-mail: bartosz.drzewiecki@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Sekretariat:
pokój 324, tel. 12 662 61 82
e-mail: historia@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Joanna Kowalska
pok. 144, tel. 12 662 64 14
e-mail: joanna.kowalska@up.krakow.pl

 • Totalitaryzm – nazizm – Holokaust

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. prof. UP Piotr Trojański
e-mail: piotr.trojanski@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Historii i Archiwistyki
Sekretariat:
pokój 324, tel. 12 662 61 82
e-mail: historia@up.krakow.pl

Muzeum Auschwitz: Kamil Robert Reichel
e-mail: kamil.reichel@auschwitz.org
tel. 33 844 80 64

Centrum Obsługi Studenta:
Marta Kucharczyk
pok. 141 tel. 12 662 7473
e-mail: marta.kucharczyk@up.krakow.pl

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Wanda Matras-Mastalerz
e-mail: wanda.matras-mastalerz@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Nauk o Informacji
Sekretariat:
pokój 360, tel. 12 662 61 76
e-mail: inoi@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Anna Kowalska
pok. 145, tel. 12 662 64 11
e-mail: anna.kowalska@up.krakow.pl

 • Edytorstwo

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Iwona Pietrzkiewicz
e-mail: iwona.pietrzkiewicz@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:

Instytut Nauk o Informacji
Sekretariat:
pokój 360, tel. 12 662 61 76
e-mail: inoi@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Anna Kowalska
pok. 145, tel. 12 662 64 11
e-mail: anna.kowalska@up.krakow.pl

 • Logopedia

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Katarzyna Sedivy-Mączka
e-mail: katarzyna.sedivy-maczka@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Filologii Polskiej
Sekretariat:
pok. 563, tel.: 12 662 61 44
e-mail: polon@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Agnieszka Michniak-Kolosek
pok. 145, tel. 12 662 61 12
e-mail: agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl

 • Neurologopedia

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Ewa Bielenda-Mazur
e-mail: ewa.bielenda-mazur@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Filologii Polskiej
Sekretariat:
pok. 563, tel. 12 662 61 44
e-mail: polon@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Anna Drożdż
pok. 128, tel. 12 662 61 01
e-mail: anna.drozdz@up.krakow.pl

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. prof. UP Marta Szymańska
e-mail: marta.szymanska@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Filologii Polskiej
Sekretariat:
pok. 563, tel.: 12 662 61 44
e-mail: polon@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Agnieszka Michniak-Kolosek
pok. 145, tel. 12 662 61 12
e-mail: agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl

 • Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. STUDIA ONLINE

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Monika Ładej
e-mail: monika.lodej1@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Filologii Angielskiej
Sekretariat:
pok. 203, ul. Karmelicka 41
tel. (012) 662 62 05
e-mail: filologia.angielska@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Anna Drożdż
pok. 128, tel. 12 662 61 01
e-mail: anna.drozdz@up.krakow.pl

 • Marketing i kreatywna reklama

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Iwona Lupa-Wójcik
e-mail: iwona.lupa-wojcik@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Prawa i Ekonomii
pok. 234
Sekretariat:
pok. 234, tel. 12 662-62-11
e-mail: ipe@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Illona Czuła
pok.141, tel. 12 662 74 73
e-mail: illona.czula@up.krakow.pl

 • Prawo inwestycyjno-budowlane

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. Grzegorz Krawiec
e-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Prawa i Ekonomii
pok. 234
Sekretariat:
pok. 234, tel. 12 662-62-11
e-mail: ipe@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Illona Czuła
pok.141, tel. 12 662 74 73
e-mail: illona.czula@up.krakow.pl

 • Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Monika Skowrońska
e-mail: monika.skowronska@up.krakow.pl
Jednostka prowadząca kształcenie:

Instytut Prawa i Ekonomii
Sekretariat:
pok. 234, tel. 12 662-62-11
e-mail: ipe@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Karolina Depta-Skowronek
pok. 139, tel. 12 662 74 74
e-mail: karolina.depta-skowronek@up.krakow.pl

 • Organizacja i zarządzanie oświatą

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. Jan Ryś, prof. UP
e-mail: jan.rys@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Sekretariat:
ul. R. Ingardena 4, pokój 314
tel.: 12 662 66 24
e-mail: ippis@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Magda Cuper
pok. 2N, tel. 12 662 61 10
e-mail: magda.cuper@up.krakow.pl

 • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Stanisław Kowal
e-mail: stanislaw.kowal@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Centrum Kształcenia Nauczycieli
Sekretariat:
ul. Ingardena 4
tel. 12 662 72 49

Centrum Obsługi Studenta:
Magda Cuper
pok. 2N, tel. 12 662 61 10
e-mail: magda.cuper@up.krakow.pl

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
e-mail: elzbieta.lubinska-kosciolek@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Sekretariat:
ul. R. Ingardena 4
pokój 110, tel.: 12 662 66 36
e-mail: ips@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Magda Cuper
pok. 2N, tel. 12 662 61 10
e-mail: magda.cuper@up.krakow.pl

 • Wychowanie proobronne

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab.prof. UP Przemysław Wywiał
e-mail: przemyslaw.wywial@up.krakow.pl

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Sekretariat:
ul. R. Ingardena 4
pok.203N, tel. tel.: 12 662 66 04

Centrum Obsługi Studenta:
Magda Cuper
pok. 2N, tel. 12 662 61 10
e-mail: magda.cuper@up.krakow.pl

 • Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Prawa i Ekonomii
pok. 234
Sekretariat:
pok. 234, tel. 12 662-62-11
e-mail: ipe@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Małgorzata Grudnik
pok. 128, tel. 12 662 74 71
e-mail: malgorzata.grudnik@up.krakow.pl

 • ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Geografii
Sekretariat: pok. 442
tel. 12 662-62-45
e-mail: geograf@up.krakow.pl

Centrum Obsługi Studenta:
Anna Drożdż
pok. 128, tel. 12 662 61 01
e-mail: anna.drozdz@up.krakow.pl

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
mail: ips@up.krakow.pl
tel. 12 662 66 36

Centrum Obsługi Studenta:
Magda Cuper
pok. 2N, tel. 12 662 61 10
e-mail: magda.cuper@up.krakow.pl

 • Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Neofilologii
Filologia Germańska
ul. Studencka 5, 31-116 Kraków
e-mail: filologia.germanska@up.krakow.pl
tel. 12 662 67 31

Centrum Obsługi Studenta:
Bartosz Żak
pok. 143, tel. 12 662 64 17
e-mail: bartosz.zak@up.krakow.pl

 • Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku

Jednostka prowadząca kształcenie:
Instytut Neofilologii
Filologia rosyjska
ul. Studencka 5, 31-116 Kraków
e-mail: filologia.rosyjka@up.krakow.pl
tel. 12 662 67 31

Centrum Obsługi Studenta:
Bartosz Żak
pok. 143, tel. 12 662 64 17
e-mail: bartosz.zak@up.krakow.pl