Systemy informatyczne

Drogi Studencie,
poniżej przedstawiamy sposoby oraz informacje jak zalogować się do poszczególnych systemów naszej Uczelni.


Wirtualna Uczelnia

System dostępny jest pod adresem https://wu.up.krakow.pl/
Dane do logowania:

Login – xnumeralbumu, gdzie za x nalezy wstawić:
s – w przypadku studentów I i II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich (zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych)
l – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych (mała litera l jak lis)
d – w przypadku doktorantów

Hasło otrzymali Państwo w bezpiecznych kopertach wraz z legitymacją (słuchacze studiów podyplomowych otrzymują samą kopertę bez legitymacji).

Hasło można zmienić po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni. W przypadku problemów z zalogowaniem hasło można zresetować na stronie logowania do Wirtualnej Uczelni, lub jeśli to nie pomoże – poprzez kontakt z Centrum Obsługi Informatycznej i Centrum Rozwoju Systemów Dydaktycznych – pomoc@up.krakow.pl


Poczta oraz Microsoft Teams

Każdy z Państwa otrzymuje konto pocztowe w domenie uczelnianej, indywidualny adres ma postać imie.nazwiskoY@student.up.krakow.pl (w przypadku Szkoły Doktorskiej imie.nazwiskoY@doktorant.up.krakow.pl) – gdzie Y jest cyfrą w przypadku większej ilości osób o tym samym imieniu i nazwisku.
Dokładny adres mailowy można sprawdzić po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni.

Logowanie do poczty możliwe jest pod adresem: https://outlook.office.com
Loginem jest adres mailowy.
Hasło – takie samo jak do Wirtualnej Uczelni.

Uwaga: Jeśli hasło z koperty działa na Wirtualnej Uczelni, a nie działa na poczcie, należy zalogować się do Wirtualnej Uczelni i wybierając Student -> Zmiana hasła, zmienić hasło na nowe.

Pod wskazanym adresem dostępne są, oprócz poczty, również inne aplikację online Microsoft – w tym MS Teams – aplikacja wykorzystywana do zajęć zdalnych.

Dla stabilniejszego działania zalecamy instalację aplikacji MS Teams (opcja instalacji dostępna po zalogowaniu się na pocztę i wybraniu aplikacji Teams). Do zainstalowanej aplikacji dane dostępowe są takie same jak do poczty.


Moodle – instrukcja logowania

Dane logowania do platformy E-learningowej moodle1.up.krakow.pl są tożsame z danymi logowania do Wirtualnej Uczelni.

Jeżeli nigdy nie zmieniałeś hasła do Wirtualnej Uczelni, to skorzystaj z danych logowania, które otrzymałeś przy odbiorze legitymacji.

Jeżeli nadal występuje problem z zalogowaniem, to skorzystaj z opcji odzyskiwania hasła dostępnej na stronie Wirtualnej Uczelni. Zmiana hasła na Wirtualnej Uczelni wpłynie także na zmianę hasła dla
moodle1.up.krakow.pl oraz Poczty Uczelnianej(imie.nazwisko@student.up.krakow.pl)