Systemy informatyczne

Drogi Studencie,
poniżej przedstawiamy sposoby oraz informacje jak zalogować się do poszczególnych systemów naszej Uczelni.

 


Wirtualna Uczelnia

System dostępny jest pod adresem https://wu.up.krakow.pl/
Dane do logowania:

Login – ua\xNumerAlbumu, gdzie za x należy wstawić:

s – w przypadku studentów I i II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich (zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych)
l – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych (mała litera l jak lis)
d – w przypadku doktorantów

Przykład: ua\s000000

Hasło otrzymali Państwo w bezpiecznych kopertach wraz z legitymacją (słuchacze studiów podyplomowych otrzymują samą kopertę bez legitymacji).

Hasło można odzyskać lub zmienić korzystając z instrukcji dostępnej pod odnośnikiem Instrukcja logowania. Zmiana hasła na Wirtualnej Uczelni wpłynie także na zmianę hasła dla
moodle1.up.krakow.pl, poczty outlook, MS-Teams oraz intranetu).


Poczta oraz Microsoft Teams

Każdy z Państwa otrzymuje konto pocztowe w domenie uczelnianej, indywidualny adres ma postać imie.nazwiskoY@student.up.krakow.pl (w przypadku Szkoły Doktorskiej imie.nazwiskoY@doktorant.up.krakow.pl) – gdzie Y jest cyfrą w przypadku większej ilości osób o tym samym imieniu i nazwisku.
Dokładny adres mailowy można sprawdzić po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni.

Logowanie do poczty możliwe jest pod adresem: https://outlook.office.com
Loginem jest uczelniany adres mailowy.
Hasło – takie samo jak do Wirtualnej Uczelni.

Przykład: imie.nazwiskoY@student.up.krakow.pl

Pod wskazanym adresem dostępne są, oprócz poczty, również inne aplikację online Microsoft – w tym MS Teams – aplikacja wykorzystywana do zajęć zdalnych.

Dla stabilniejszego działania zalecamy instalację aplikacji MS Teams (opcja instalacji dostępna po zalogowaniu się na pocztę i wybraniu aplikacji Teams). Do zainstalowanej aplikacji dane dostępowe są takie same jak do poczty.

Hasło można odzyskać lub zmienić korzystając z instrukcji dostępnej pod odnośnikiem Instrukcja logowania. Zmiana hasła na Wirtualnej Uczelni wpłynie także na zmianę hasła dla
moodle1.up.krakow.pl, poczty outlook, MS-Teams oraz intranetu).


Moodle – instrukcja logowania

Wzór loginu do platformy E-learningowej moodle1.up.krakow.pl poniżej:

Login – xNumerAlbumu, gdzie za x należy wstawić:

s – w przypadku studentów I i II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich (zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych)
l – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych (mała litera l jak lis)
d – w przypadku doktorantów

Przykład: s000000

Hasło można odzyskać lub zmienić korzystając z instrukcji dostępnej pod odnośnikiem Instrukcja logowania. Zmiana hasła na Wirtualnej Uczelni wpłynie także na zmianę hasła dla
moodle1.up.krakow.pl, poczty outlook, MS-Teams oraz intranetu).


W razie wystąpienia problemu dotyczącego funkcjonowania systemów, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@up.krakow.pl. W celu prawidłowego procedowania zgłoszenia prosimy o uwzględnienie opisu problemu wraz z zrzutem/nagraniem ekranu prezentującego omawiany problem.